Počet případů klíšťové encefalitidy v ČR podle krajů

 • Zlínský kraj
 • Jihomoravský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Vysočina
 • Pardubický kraj
 • Královehradecký kraj
 • Jihočeský kraj
 • Hlavní město Praha
 • Středočeský kraj
 • Liberecký kraj
 • Plzeňský kraj
 • Ústecký kraj
 • Karlovarský kraj
Právě se nacházíte v

Hlavním městě Praha

V Praze (stejně jako v okolním Středočeském kraji) se počet onemocnění klíšťovou encefalitidou za rok pohybuje dlouhodobě kolem 3 případů na 100 000 obyvatel.

Právě se nacházíte v

Středočeském kraji

Ve Středočeském kraji (stejně jako v Praze, která je jeho geografickou součástí) se počet onemocnění klíšťovou encefalitidou za rok pohybuje dlouhodobě kolem 3 případů na 100 000 obyvatel.

Právě se nacházíte v

Jihočeském kraji

V Jihočeském kraji je výskyt nakažených klíšťat již tradičně nejvyšší v ČR. Onemocnění klíšťovou encefalitidou dosahovalo v předchozích letech hodnoty přes 10 případů na 100 000 obyvatel za rok.

Právě se nacházíte v

Plzeňském kraji

Plzeňský kraj se statisticky řadí k vyššímu průměru co do počtu onemocnění klíšťovou encefalitidou na 100 000 obyvatel – v posledních letech evidujeme průměrně 6 případů ročně.

Právě se nacházíte v

Karlovarském kraji

V Karlovarském kraji se vyskytují průměrně 4 případy onemocnění klíšťovou encefalitidou na 100 000 obyvatel za rok.

Právě se nacházíte v

Ústeckém kraji

V Ústeckém kraji dosahuje průměrný počet případů onemocnění klíšťovou encefalitidou na 100 000 obyvatel za rok něco málo přes hodnotu 4.

Právě se nacházíte v

Libereckém kraji

Liberecký kraj je v ČR druhým statisticky nejbezpečnějším územím – počet osob nakažených klíšťovou encefalitidou se průměrně pohybuje okolo hodnoty 2 případy na 100 000 obyvatel za rok.

Právě se nacházíte v

Královéhradeckém kraji

V Královehradeckém kraji je podle statistiky nejbezpečněji – v minulých letech se objevil v průměru pouze jeden případ onemocnění klíšťovou encefalitidou na 100 000 obyvatel ročně.

Právě se nacházíte v

Pardubickém kraji

V Pardubickém kraji nedosahuje průměrný počet případů nakažení klíšťovou encefalitidou hodnoty 4 osoby na 100 000 obyvatel za rok.

Právě se nacházíte v

Kraji Vysočina

Vysočina je co do počtu nakažených klíšťat druhý nejobávanější kraj. Počet případů klíšťové encefalitidy na 100 000 obyvatel ročně přesáhl v minulých letech číslo 8.

Právě se nacházíte v

Jihomoravském kraji

Morava je na tom co do průměrného počtu případů onemocnění klíšťovou encefalitidou na 100 000 obyvatel lépe než Čechy – v Jihomoravském kraji se hodnoty pohybují kolem 3 případů ročně.

Právě se nacházíte v

Olomouckém kraji

Olomoucký kraj se statisticky řadí k vyššímu průměru co do počtu onemocnění klíšťovou encefalitidou na 100 000 obyvatel – v posledních letech evidujeme průměrně 6 případů ročně.

Právě se nacházíte v

Zlínském kraji

Morava je na tom co do průměrného počtu případů onemocnění klíšťovou encefalitidou na 100 000 obyvatel lépe než Čechy – ve Zlínském kraji se hodnoty pohybují kolem 3 případů ročně.

Právě se nacházíte v

Moravskoslezském kraji

Morava i Slezsko jsou na tom co do průměrného počtu případů onemocnění klíšťovou encefalitidou na 100 000 obyvatel lépe než Čechy – v Jihomoravském kraji se hodnoty pohybují kolem 3 případů ročně.

Legenda
Zdroj dat: www.szu.cz

O klíšťové encefalitidě

Virus klíšťové encefalitidy dlouhodobě přežívá v tzv. rezervoárových zvířatech (nejčastěji drobných hlodavcích), odkud ho poté infikovaná klíšťata roznášejí dál – mimo jiné i na člověka.

Inkubační doba klíšťové encefalitidy činí zpravidla 7 až 14 dní, výjimečně až 1 měsíc.

Účinná léčba klíšťové encefalitidy v současnosti neexistuje – doposud totiž nebyly vyvinuty vhodné léky (virostatika). Jediným dostupným způsobem ochrany před nákazou klíšťovou encefalitidou je očkování.

Očkování dětí je možné už od 1 roku věku. Očkování novorozenců ani očkování kojenců do 1 roku věku se neprovádí.