Otázky a odpovědi

Není očkování proti klíšťové encefalitidě zbytečné?

Pro klíšťovou encefalitidu neexistuje kauzální léčba. To znamená, že nejsou k dispozici žádná virostatika, ale léčí se pouze jednotlivé příznaky, tzn. bolest hlavy, teplota atd. Je tedy na rozhodnutí každého, zda se bude chránit očkováním proti klíšťové encefalitidě, nebo bude riskovat onemocnění, které neumíme dosud účinně léčit. 

Jak dlouho mě chrání očkování proti klíšťové encefalitidě?

Ochrana proti onemocnění nastupuje asi za 14 dní po druhé dávce. Po třetí dávce přetrvává ochrana 3 roky. Pro zachování obranyschopnosti je důležité, aby docházelo k pravidelnému přeočkování jednou dávkou nejprve po 3 letech a potom každých 5 let.

Může mít očkování proti klíšťové encefalitidě negativní vliv na další současně podávané vakcíny?

Vakcínu Encepur je možné aplikovat současně s jinými vakcínami. Koadministrace, tj. současné podání vakcín, je popsána v Úplné informaci o produktu. V konkrétním případě musí možnost současného podání posoudit nebo doporučit lékař. Probíhá-li současně očkování více vakcínami, pak jednotlivé vakcíny musejí být podány do různých očkovacích míst, nejlépe i do různých končetin. V případě očkování v odlišných očkovacích dnech je nutné dodržet obecná pravidla pro odstup mezi podáním jednotlivých vakcín.

Jaká je cena očkování proti klíšťové encefalitidě?

Orientační cena 1 dávky je 720 Kč pro děti a 850 Kč pro dospělé. V závislosti na konkrétní zdravotní pojišťovně a aktuálních akcích pro její pojištěnce je ale možné využít poměrně často poskytované příspěvky na očkování proti klíšťové encefalitidě.

Jak dlouhá je účinnost očkování – kdy se musí očkování dětí a dospělých opakovat?

Po základním očkování (tj. po 3 dávkách) je doporučeno přeočkování nejprve po 3 letech a potom každých 5 let.

Je očkování proti klíšťové encefalitidě vhodné i pro kojence?

Vakcína pro kojence prozatím není k dispozici, nejnižší věková hranice je 1 rok.

Která roční doba je nejvhodnější na očkování proti klíšťové encefalitidě?

Aby bylo dosaženo imunity před začátkem sezónní aktivity klíšťat, což je na jaře, měly by být první a druhá dávka podány nejlépe během zimních měsíců. Třetí dávka vakcíny by se měla aplikovat před začátkem následující sezóny klíšťat.

Jak probíhá vyšetření na klíšťovou encefalitidu?

Základním vyšetřením je stanovení protilátek proti viru klíšťové encefalitidy z krve.

Poskytuje očkování stoprocentní ochranu před klíšťovou encefalitidou?

Stejně jako jiné vakcíny nemusí očkování ochránit 100 % očkovaných.

Mohu se nechat očkovat během těhotenství nebo kojení?

Bezpečnost očkování proti klíšťové encefalitidě během těhotenství a kojení nebyla v klinických studiích stanovena. Proto je nutno pečlivě zvážit riziko a prospěch očkování proti klíšťové encefalitidě u těhotných nebo kojících žen.

Mám dodržovat po očkování nějaká omezení v běžném režimu?

Po očkování mohou nastat nežádoucí reakce, jako je bolest hlavy, horečka, zvracení, malátnost či jiné příznaky podobné chřipce, které vyžadují klidový režim. Některé z nežádoucích účinků mohou ovlivnit schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Jak dlouho po nemoci mohu jít na očkování proti klíšťové encefalitidě?

Očkování proti klíšťové encefalitidě nesmí v případech onemocnění, které vyžaduje akutní léčbu, proběhnout dříve než dva týdny po plném uzdravení.

Jaké je vhodné roční období na očkování proti klíšťové encefalitidě?

První a druhá dávka očkování proti klíšťové encefalitidě se doporučuje v zimních měsících, třetí dávka vakcíny by se měla aplikovat před začátkem následující sezóny klíšťat. V teplém období je možné přistoupit ke zrychlenému schématu očkování proti klíšťové encefalitidě vakcínou Encepur.

Zapomněl jsem se nechat očkovat a blíží se sezóna klíšťat. Jak se mám chránit?

Řešením je zrychlené očkovací schéma. Díky němu je možné dosáhnout dostatečné imunitní odpovědi organismu již tři týdny od podání první dávky. První přeočkování se podává již mezi 12.­–18. měsícem. U jednotlivců, kteří vyžadují rychlou imunizaci, lze použít alternativní očkovací schéma.

 

1. dávka (den 0)

2. dávka (7. den)

3. dávka (21. den)

 
Sérokonverzi je možno očekávat nejdříve za 14 dnů po 2. dávce, tedy 21 dnů po první dávce. Po ukončení zrychleného základního očkování přetrvávají titry protilátek nejméně po dobu 12 až 18 měsíců, kdy se doporučuje podat první posilovací dávku. Další posilovací dávky se doporučuje podávat každých 5 let. U jedinců starších 49 let se doporučuje přeočkování každé 3 roky.

Může mě proti klíšťatům ochránit vhodné oblečení a repelent?

Vhodné oblečení a repelent vás mohou do jisté míry před klíšťaty ochránit, 100% jistotu ochrany však neposkytují.

Jaké repelenty jsou vhodné pro děti?

Repelenty s obsahem DEET se nedoporučují pro děti mladší 2 měsíců. Pro ostatní jedince, včetně starších dětí a těhotných, jsou repelenty s obsahem DEET považovány za bezpečné za předpokladu, že dodržíte tyto zásady.

Jak dlouho mě repelent chrání proti klíšťatům?

Při delším pobytu v přírodě je třeba si pohlídat opakované použití repelentu, který po určité době přestane působit. Klíšťata nejsou na rozdíl od komárů tak obtěžující, a proto k aplikaci repelentu tolik „nemotivují“. Po návratu domů nezapomeňte repelent důkladně smýt. Důležitý je rovněž vhodný oděv, pečlivá kontrola po návratu z přírody a včasné odstranění jak lezoucích tak přisátých klíšťat.

Jak správně odstranit klíště?

Přisáté klíště může být infekční, proto používejte k jeho odstranění rukavice, dezinfekční roztok a nástroje určené k odstraňování klíšťat, jako je pinzeta, klíšťky nebo speciální karta. Pokud nemáte k dispozici žádné pomůcky, je i tak třeba co nejdříve odstranit klíště pouze prsty, aby se s prodlužující se dobou přisátí nezvyšovalo riziko infekce. Místo přisátí dezinfikujte. Pomocí pinzety, klíštěk nebo karty kývejte klíštětem pomalu a opatrně ze strany na stranu, dokud se klíště neuvolní. Po vyjmutí klíštěte místo přisání opět řádně vydesinfikujte. Pokud se vám nepodaří vyjmout klíště celé a část z něj zůstane v ráně, kontaktujte lékaře. Minimalizujte kontakt s odstraněným klíštětem. Nemačkejte ho mezi prsty, neštípejte ho nehty apod. Vhoďte klíště do WC nebo ho spalte zapalovačem. Pozorujte místo přisátí. Je běžné, že se na něm vytvoří malá červená ranka. Pokud se skvrnka rozšiřuje nebo uprostřed vybledne, vyhledejte lékařskou pomoc.

V jakých oblastech je největší výskyt klíšťové encefalitidy?

Klíšťová encefalitida se vyskytuje téměř po celé Evropě (mimo Pyrenejského poloostrova, Velké Británie, Irska a Řecka) a v mírném pásmu Asie až po severní Japonsko. V České republice se vyskytuje klíšťová encefalitida na celém území, nejvyšší výskyt je pak v oblasti Jižních Čech, Českomoravské vrchoviny a v Plzeňském kraji. Infikovaná klíšťata se vyskytují i v nadmořských výškách nad 1 000 m. n. m.

Podívejte se také na:

Klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida je zánětlivé onemocnění mozku a mozkových blan. Původcem je virus klíšťové encefalitidy neboli „klíšťovky“, který dlouhodobě přežívá nejčastěji v drobných hlodavcích, odkud ho infikovaná klíšťata roznášejí dál, mimo jiné i na člověka. Na člověka se virus nejčastěji přenáší přisátím klíštěte.

Našli jste, co jste hledali? ANO / NE
Je nám líto, že jste nenašli informaci, která Vás zajímá. Můžete ještě zkusit mapu stránek nebo nám napište e-mail.
Děkujeme za Vaši zpětnou vazbu. Podělte se s námi o Váš příběh, napište nám na e-mail cz.info@gsk.com.
Sdílejte www.stop-kliste.cz se svou rodinou, přáteli a známými.